Comitetul pentru Dezvoltare a Comunităţii Locale (LCDC)

Comitetul de Dezvoltare a Comunităţii Locale

Logo Kilkenny LCDCIrlanda Fonduri europene structurale și de investițiiUniunea Europeană Investind în viitorul tău logoLogo Departamentul de Dezvoltare Rurală și Comunitară

Comitetele de dezvoltare a comunității locale au fost înființate în fiecare județ în temeiul Legii de reformă a administrației publice locale din 2014 și au primit atribuții statutare în dezvoltarea și coordonarea implementării programelor de dezvoltare locală și comunitară în zonele respective.

Kilkenny Local Community Development Committee (LCDC) este un parteneriat public-privat și cuprinde 19 membri din 4 sectoare principale, și anume:

  1. Agenții de stat (cum ar fi Consiliul pentru Educație și Formare, Departamentul de Protecție Socială și Teagasc)
  2. Autoritatea locală (inclusiv consilierii locali),
  3. Partenerii economici și sociali (cum ar fi IFA, Camera de Comerț, Centrele de Resurse pentru Familie și Kilkenny LEADER Partnership) și
  4. Comunitatea locală și sectorul de voluntariat.

Scopul principal al LCDC este de a îmbunătăți furnizarea de programe de dezvoltare locală și comunitare. LCDC își propune să facă acest lucru prin:

  1. O planificare strategică mai bună, iar Comitetul pregătește în prezent un Plan Economic și Comunitar Local (LECP) pentru a identifica prioritățile de dezvoltare locală pentru județ în următorii 6 ani; și
  2. O mai bună supraveghere a programelor de dezvoltare locală
Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa