Post vacant - Ofițer comunitar de apă (LAWPRO) gradul V

CONSILIUL JUDEȚEAN KILKENNY & CONSILIUL JUDEŢEAN TIPPERARY    

PROGRAMUL APE AUTORITATEA LOCALĂ

 Sunt invitate aplicații pentru următoarele posturi:

 OFIȚERUL COMUNITAR DE APĂ (LAWPRO) (gradul V) 2024/O/FT/T/34  

 ACEASTA ESTE UN POST DE CONTRACTUL PE TERMEN FIX

Directiva-cadru a UE privind apa [WFD] 2000 urmărește să protejeze și să îmbunătățească apele noastre naturale, inclusiv râurile, lacurile, apele subterane, apele de coastă și apele de tranziție. Obiectivele Directivei-cadru pentru apă sunt implementate prin Planuri de management al bazinului hidrografic și prin Programe de măsuri.

 Reglementările Uniunii Europene [Politica apei] din 2014, au dat efect unui nou cadru de guvernanță pe trei niveluri și au impus autorităților locale noi obligații de a coordona elementele de management al bazinului hidrografic și de participare publică din Directiva-cadru privind apa.

 Pentru a permite autorităților locale să-și îndeplinească obiectivele, acestea au înființat Programul de ape al autorităților locale [LAWPRO] pentru a facilita o abordare regională coordonată. Consiliul Județean Kilkenny și Consiliul Județean Tipperary, acționând împreună, au fost desemnați ca autorități locale conducătoare pentru a acționa în numele tuturor autorităților locale în gestionarea acestui Program. Programul are două elemente; Biroul Comunităților și Echipa de evaluare a bazinului hidrografic.

 LAWPRO intenționează să înființeze un panel național pentru o perioadă de minim 1 an (de la data formării panelului) din care viitoarele posturi cu durată determinată de Ofițer comunitar de apă pot fi ocupate pentru oricare dintre locațiile prezentate mai jos.

 Birourile LAWPRO sunt situate în prezent după cum urmează:

Plută  – Inniscarra; Donegal - Orașul Donegal; Orașul Dublin – Strada Podului de Jos; Orașul Galway - Mosia Liosbán; Kerry – Tralee; Kildare – orașul Kildare; Kilkenny - Orașul Kilkenny; Leitrim - Carrick-on-Shannon; Limerick – Croom; Mayo – Castlebar; Meath – Navan; Monaghan – Carrickmacross; Offaly – Tullamore; Sligo – orașul Sligo; Roscommon – Consiliul Județean Roscommon; Wicklow – Orașul Wicklow și Tipperary (HQ) - Clonmel.

 Grila de salarii pentru post este €49,706 minim al scalei la 59,456 € maxima scalei timp de 35 de ore pe săptămână. Părți semnificative ale lucrării se vor desfășura în afara programului normal de lucru.

 Detalii complete ale posturilor, inclusiv formularele de cerere și Broșura de orientare pentru recrutare sunt disponibile de la următorul link  https://submit.link/2Ix și de pe site-urile Consiliului www.kilkennycoco.ie & www.tipperarycoco.ie.    

 Data limită pentru primirea formularelor de cerere completate este miercuri 24 iulie 2024, ora 4.00.

 Consiliile Județene Kilkenny/Tipperary își rezervă dreptul de a lista candidați pe lista scurtă, având în vedere educația, calificările și experiența, iar candidații selectați vor fi chemați la interviu. Colportarea va descalifica automat.

CONSILIUL JUDEȚEAN KILKENNY ȘI CONSILIUL JUDEȚEAN TIPPERARY SUNT ANGAJATOR CU ȘANSE EGALĂ

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa