Plângeri depuse împotriva membrilor aleși

A fost convenit un protocol național pentru tratarea plângerilor împotriva membrilor aleși.  

Foirm Phrótacail & Ghearáin

Prótacal le hAghaidh Déileáil le Gearáin arna nDéanamh i gCoinne Comhailtaí Tofa de Chomhairle Contae Chill Chainnigh

Cód Iompair do Chomhairleoirí - Foirm Ghearáin

Protocol și formular de reclamație

Protocol pentru tratarea plângerilor făcute împotriva membrilor aleși ai Consiliului Județean Kilkenny

Codul de conduită pentru consilieri - Formular de reclamație

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa