Declarații anuale Membrii autorităților locale

În ianuarie 2003 a intrat în funcțiune un nou cadru de etică care guvernează etica și codurile de conduită ale membrilor autorităților locale.

Ca regulă generală, acest cadru prevede că este datoria fiecărui Membru și angajat al Autorității Locale să mențină standarde adecvate de integritate, conduită și preocupare pentru interesul public. În plus, a instituit pentru fiecare membru un sistem de declarare anuală a intereselor, dezvăluire a intereselor într-o problemă, care vine în fața autorității, și un registru public de interese.
Interesele care trebuie declarate anual sunt stabilite în Secțiunea 175 din The Irish Statute Book din Local Government Act 2001 și reglementările asociate.

Ca ghid general, acestea includ deținerile de terenuri sau alte proprietăți, participații, mandate de director, contracte cu o autoritate locală. Fiecare membru trebuie să completeze și să returneze în fiecare an un formular în care își exprimă interesele.

Se notifică prin prezenta că declarațiile furnizate de membrii aleși ai Consiliului Județean Kilkenny cu privire la anul 2017 sunt acum disponibile pentru inspecție la birourile Consiliului Județean Kilkenny, County Hall, John Street în timpul orelor normale de lucru sau pot fi vizualizate pe link-urile atașate. .

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa