Unitatea de Audit Intern

Unitatea de Audit Intern

Funcția Unității de Audit Intern este de a oferi o opinie critică și independentă cu privire la adecvarea și eficacitatea cadrului de control în cadrul Autorității Locale. Ca parte a mediului general de guvernanță și control din Consiliul Județean Kilkenny, oferă asigurarea Auditului că toate riscurile operaționale semnificative sunt identificate, gestionate și controlate eficient. Unitatea de Audit Intern este independentă în îndeplinirea atribuțiilor sale și în aranjamentele sale de raportare. Este o funcție a Direcției Servicii Corporative.

Politica Consiliului Județean Kilkenny este menținerea și sprijinirea unei Unități de Audit Intern de calitate, în conformitate cu Carta de Audit Intern.

Descarcă Internal-Audit-Charter-2022.pdf (dimensiune 104.4 KB)

Auditor intern

Rolul Auditorului Intern este de a sprijini Autoritatea Locală în îndeplinirea obiectivelor sale prin minimizarea riscurilor asociate identificate. Auditorul Intern asigură o funcție de evaluare independentă pentru revizuirea controalelor interne ca o contribuție la utilizarea corectă economică, eficientă și eficientă a resurselor. Aceasta include un proces de evaluare a riscurilor pentru identificarea continuă a amenințărilor interne și externe la adresa autorității locale, operarea unui sistem de răspuns controlat pentru a gestiona aceste amenințări și asigurarea faptului că este atins raportul calitate-preț.

Obiectivele principale ale Unității de Audit Intern sunt de a-și îndeplini responsabilitățile prin examinarea critică și obiectivă a eficacității proceselor de management al riscului, control și guvernanță și să ofere îndrumări și asigurări în consecință cu un apetit negativ pentru risc. 

Programul rapoartelor de audit

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa