Incluziune socială

Incluziune socială

Secțiunea pentru Comunitate și Întreprinderi a Consiliului Județean Kilkenny a fost înființată ca parte a schimbărilor Better Local Government identificate în 1996. La începutul anului 2000, Consiliul de Dezvoltare al Județului Kilkenny (CDB) a fost înființat cu sarcina principală de a elabora și implementa o Strategie pentru Economic, Social și Dezvoltare culturală pentru Kilkenny. Rezultatele cheie ale CDB au fost de a aduce dezvoltarea locală și administrația locală mai aproape, de a oferi o abordare mai integrată a furnizării de servicii și de a asigura că au fost depuse eforturi speciale pentru a acorda prioritate și a facilita implicarea grupurilor care se confruntă cu marginalizarea și dezavantajele.

Strategiile CDB dezvoltate urmau să țină cont de politicile naționale și publice cheie, inclusiv Planul Național de Dezvoltare, Strategia Națională Anti-Sărăcie, Politica Națională de Dezvoltare Durabilă, Politica Națională de Egalitate și Politica Era Informației.

Legea privind reforma administrației publice locale din 2014 prevede prevederi legale pentru reformele stabilite în Programul de acțiune al guvernului pentru o administrație locală eficientă, punerea oamenilor pe primul loc, care a fost publicat în octombrie 2012. Una dintre prevederile legii se referă la dezvoltarea comunității în contextul administrația locală, implicând înființarea comitetelor de dezvoltare comunitară locală în locul consiliilor de dezvoltare ale orașului și județelor

Departamentul pentru Comunitate și Întreprinderi a devenit Departamentul pentru Cultură și Locuințe Comunitare în 2008-2009. Prin activitatea Grupului de Măsuri de Incluziune Socială (SIM), un subgrup al CDB, secțiunea și-a concentrat atenția pe sprijinirea acelor grupuri din județ care se confruntă cu excluziunea socială, așa cum este identificată în Strategia Națională Anti-Sărăcie 2007-2016.

Ca parte a acestui obiectiv, secțiunea Comunitate și Cultură a sprijinit, aprobat și a acordat resurse o serie de strategii și politici cheie care contribuie într-un fel în abordarea problemelor de excluziune socială pentru anumite grupuri din societate.

Linkurile de mai jos se referă la prioritățile locale și regionale și naționale de profilare și incluziune socială pentru Kilkenny:

Strategia de includere a persoanelor cu dizabilități a Consiliului Județean Kilkenny 2023-2026.pdf (dimensiune 857.1 KB)

Agenția de Sprijin Familiei - Cadrul Strategic pentru Sprijinul Familiei

KFSIP - Forumul Kilkenny pentru Incluziune Socială și Participare

Părinți singuri și angajare: care sunt problemele reale?

Raportul grupului de lucru privind implicarea cetățenilor cu administrația locală - decembrie 2013

Strategia națională pentru călători și romi

Mișcarea comunitară a călătorilor Kilkenny - Plan strategic spre 2020

Plan strategic de parteneriat pentru recreere și sport Kilkenny

Plan de acțiune pentru locuri de muncă 2014

Planul de dezvoltare a județului Kilkenny 2014 - 2020

Rezultate mai bune Viituri luminoase - Cadrul de politici naționale pentru copii și tineri - 2014 -2020

Investind în familii: Sprijinirea părinților pentru a îmbunătăți rezultatele pentru copii - Strategia de sprijin pentru părinți a agenției pentru copii și familie

Profilul călătorilor din județul Kilkenny 2013

Strategia națională în materie de droguri (interimară) 2009 - 2016 - Departamentul pentru Afaceri Comunitare, Rurale și Gaeltacht

Proiectul Planului de management al proprietății al autorității locale Kilkenny 2015 - 2020

Comitetul pentru Învățământ Profesional al Județului Kilkenny - Plan de Învățământ 2011 - 2015

Planul de acțiune pentru persoanele fără adăpost de Sud-Est 2013 - 2016

Declarație de strategie Teagasc 2012 - 2015

Strategia regională LGBT Sud-Est

Planul strategic de dezvoltare comunitară Ferrybank 2015 - 2020

Comunitatea noastră Conversația noastră - Planul de acțiune Kilkenny pentru prevenirea sinuciderii 2014 - 2018

Strategia de integrare Kilkenny 2013 - 2017

Planul național de implementare a persoanelor cu dizabilități 2013 - 2015

Planul Național de Acțiune pentru Incluziune Socială 2007 - 2016

Strategie și plan de acțiune Kilkenny Age Friendly

Planul de dezvoltare a întreprinderii Kilkenny 2014

Pachetul de informații și înregistrare a rețelei de participare publică Kilkenny

2014 Planul de educație și formare continuă - SOLAS

 

Pentru informatii suplimentare va rugam contactati:

Departamentul Comunitate și Cultură
Consiliul Județean Kilkenny,
Johns Green House,
Johns Green,
Kilkenny
R95 CX92

Tel: 056 7794920
E-mail: community@kilkennycoco.ie

 

 

 

 

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa