Plan de livrare a serviciilor

Consiliul este obligat să adopte un plan de prestare a serviciilor, în conformitate cu secțiunea 134A din Legea administrației locale din 2001 în fiecare an.

Planul de prestare a serviciilor consiliului trebuie să:

 • să identifice principalele servicii care urmează să fie furnizate de către Consiliu publicului,
 • să fie în concordanță cu bugetul adoptat pentru anul și cu Planul corporativ 2014-2019,
 • schițați obiectivele și prioritățile pentru furnizarea fiecărui serviciu,
 • să prezinte standardele de performanță și modul în care va fi evaluată performanța,
 • ia în considerare orice acord privind nivelul de servicii,
 • ia în considerare orice strategie, orice plan sau politică deja adoptate de Consiliu și
 • să abordeze anumite aspecte care pot fi notificate de către Comisia Națională de Supraveghere și Audit (NOAC) în ceea ce privește standardele de performanță.

Planul se bazează pe obiectivele și strategiile prezentate în Planul Corporativ, în fiecare dintre Domeniile de Servicii și stabilește acțiunile pe care Consiliul intenționează să le întreprindă în orice an pentru a-și îndeplini angajamentele față de clienții săi în cadrul numeroaselor sale politici, planuri si programe.

Un program de lucru cuprinzător este planificat să fie întreprins în fiecare an printr-o varietate de mecanisme de furnizare de servicii, inclusiv:

 • furnizarea directă a serviciilor în cea mai mare parte,
 • prin contract,
 • prin servicii partajate în cooperare și în parteneriat cu diferite agenții,
 • prin acorduri de nivel de servicii precum cele cu Enterprise Ireland și
 • indirect prin diferitele scheme de granturi și asistență pentru comunitate și alte grupuri.

Progresul în implementarea planurilor de furnizare a serviciilor va fi monitorizat de fiecare director de servicii și de echipele acestora în mod regulat, iar chestiunile semnificative relevante vor fi raportate, după caz, în rapoartele regulate ale directorului executiv către Consiliul ales.

Există, de asemenea, obligația legală de a include în Raportul anual al Consiliului, o evaluare a prestării serviciilor de către Consiliu în cursul anului, în comparație cu Planul de prestare a serviciilor.

2024-Service-Livrare-Plan

Planul de livrare a serviciilor 2023

Planul de livrare a serviciilor 2022

Planul de livrare a serviciilor 2021

Planul de livrare a serviciilor 2020

Planul de livrare a serviciilor 2019

Planul de livrare a serviciilor 2018

Planul de livrare a serviciilor 2017

Planul de livrare a serviciilor 2016

Logo de promovare Kilkenny
Sloganul Kilkenny: Vino, vezi, fa